Plombice u boji, pečačenje fisura, savjeti za trudnice i mlade majke, replantacija izbijenih zuba (u slučaju traume poželjno je da se izbijeni zub stavi u vodu ili mlijeko te da nam se obrati u roku 2 sata), zbrinjavanje traumatiziranih trajnih zubi, apeksifikacija i apeksogeneza.

S030